PODZIEL SIĘ

#1 Sportowa Środa

 Tajniki marketingu sportowego

„Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu.” Dla wielu osób interesujących się sportem, w tym dla mnie, marketing sportowy okazał się czymś więcej niż pracą. Na studiach próżno jednak szukać jakichkolwiek informacji na temat marketingu sportowego. Można je znaleźć tylko na kierunkach specjalistycznych. Co jeśli studiujecie coś niezwiązanego ze sportem, na przykład tak popularne zarządzanie czy stosunki międzynarodowe? Musicie wtedy sami zacząć zgłębiać swoją pasją i pozyskiwać informacji. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się wyjść Wam naprzeciw i stworzyć cykl artykułów traktujących o marketingu sportowym. Witajcie w Sportowych Środach. Co tydzień o tej samej porze będziecie mogli zasiąść do kawy i dowiedzieć się wielu ciekawych informacji.

 

  1. Tajniki marketingu sportowego.
  2. Dotrzyj do kibica tam gdzie jest najczęściej.
  3. Personal Branding – sportowiec na równi z Apple
  4. Public Relations jako narzędzie kreowania marki na rynku sportowym
  5. Rola sponsoringu w kreowaniu wizerunku marki
  6. Kreowanie wizerunku sportowca i jego monetyzacja
  7. Emocje, historia, pasja. Storytelling w sporcie.
  8. Ekstraklasa – idealnie opakowany produkt niskiej jakości?
  9. Jak ważny jest merchandising w klubach sportowych?
  10. Rola PR w komunikacji klubu sportowego.

Marketing sportu a marketing przez sport

W pierwszym z nich przyjrzymy się bliżej czym dokładnie jest marketing sportowy z punktu widzenia teorii. W obecnych czasach sport stał się niezwykle istotnym elementem życia codziennego. Towarzyszy nam niemal ciągle i wszędzie. Reklamy w telewizji, media społecznościowe i wszelkiego rodzaju inne środki komunikacji. Sport ma w sobie coś co bardzo cenią marketerzy. EMOCJE. To właśnie emocje sportowe w połączeniu z silną marką dają sukces marketingowy. Wzrasta zatem rola ekonomiczna sportu, zwiększa się jego medialność i zasięg oddziaływania.

Rozważając współzależności pomiędzy sportem i marketingiem można wyróżnić dwie koncepcje:

1) marketing z wykorzystaniem sportu

2) marketing w sporcie.

Marketing z wykorzystaniem sportu, polega na skorzystaniu z praw dotyczących sfery komunikowania przez osoby trzecie, np. sponsoring sportu, reklama z uwzględnieniem sportu i uzyskiwanie praw licencyjnych od organizacji sportowych. W ujęciu przedmiotowym sport w marketingu, oznacza wykorzystanie sportu przez firmy lub inne organizacje, które niekoniecznie muszą być stricte powiązane ze sportem. Podstawowe decyzje przedsiębiorstw w zakresie reklamy dotyczą utworzenia przekazu reklamowego i umieszczenia go w odpowiednim środku komunikacji z klientem. Przykładem takiego środka komunikacji, zwanego też medium reklamowym mogą być chociażby imprezy sportowe. W czasie takiego wydarzenia na obiektach sportowych może pojawiać się wiele form reklamy np. tablice, banery, ogłoszenia czy też reklama zewnętrzna. Istotnym elementem promocji podczas imprez sportowych są także stroje sportowców, np. kaski, kombinezony itp. Formy te mogą stanowić część wzajemnego świadczenia w ramach obowiązującej umowy sponsoringowej.

Bardzo ważnym etapem powiązań pomiędzy biznesem a sportem jest nawiązanie współpracy partnerów w formie aliansów strategicznych. Współpraca jest prowadzona w ramach rozbudowanej umowy sponsoringowej. Alianse pomiędzy klubami sportowymi i firmami z różnych dziedzin biznesu wykazują cechy komplementarności i addytywności. Podmioty aliansu zajmują się tworzeniem różnego rodzaju dóbr stąd wynika komplementarność. Addytywność takiego aliansu polega na połączeniu unikalnych zasobów i umiejętności obu podmiotów. Kluczem do sukcesu jest więc doskonałe współdziałanie obu elementów.

Ogromną rolę odgrywają obecnie ambasadorzy marki. Sportowcy bardzo chętnie wybierani są przez firmy na ambasadorów. Dzieje się tak z kilku przyczyn. Jedną z nich na pewno jest ich medialność i zasięg. Sportowcy stają się często markami samymi w sobie. Weźmy za przykład Davida Beckhama. Wybitny sportowiec. Bez dwóch zdań. Poza osiągnieciami sportowymi posiada on również ogromną wartość marketingową, którą wykorzystują marki.

Kluczowym narzędziem marketingu przez sport jest również sponsoring sportowy. Jest to połączenie kilku narzędzi marketingowych o równorzędnej pozycji. Narzędziami tymi są reklama, promocja i public relations. Istnieje bardzo wiele definicji wyjaśniających koncepcję sponsoringu sportowego. Najbardziej trafna z nich określa go jako celowe postawienie (przez stronę zwaną sponsorem) do dyspozycji drugiej strony (osób fizycznych lub organizacji) pieniędzy, dóbr rzeczowych lub usług, w tym know-how, dla osiągnięcia jakichś celów i korzyści, czego warunkiem jest odwzajemnienie ze strony przyjmującej świadczenia.

Rodzaje sponsoringu

Głównymi czynnikami różnicującymi są podmiot sponsorowany oraz przedmiot objęty sponsoringiem. Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje sponsoringu:

1) Sponsoring osobowy

2) Sponsoring instytucjonalny

3) Sponsoring projektowy

Pierwszy rodzaj a więc sponsoring osobowy odnosi się nie tylko do jednej, ale także do większej grupy osób. Dzieli się on na sponsoring indywidualny oraz zbiorowy. Dla tego rodzaju umowy sponsoringowej najważniejszym czynnikiem jest renoma oraz popularność jaką cieszy się dany sportowiec lub grupa sportowców w swojej branży.

Drugim rodzajem jest sponsoring instytucjonalny, odnoszący się tylko i wyłącznie do organizacji.

Ostatnim rodzajem jest sponsoring projektowy. Dotyczy on działań związanych z konkretnym wydarzeniem, projektem. Jest on realizowany przy wsparciu i pomocy sponsorów. Odbiorcą świadczeń nie jest konkretne wydarzenie lecz jego organizator. Podobnie jak w przypadku sponsoringu osobowego głównym czynnikiem jest renoma organizatora. Nie wyklucza się jednak zawierania umów sponsorskich z poszczególnymi osobami lub grupami osób uczestniczącymi w wydarzeniu.

Biorąc pod uwagę kryterium podmiotowe można wyróżnić jeszcze jedną klasyfikację:

1) Sponsoring wyłączny – dotyczy jednego podmiotu sponsorującego,

2) Współsponsoring – polega na uczestnictwie wielu podmiotów w sponsorowaniu danej osoby, grupy osób, instytucji, projektu,

3) Sponsoring dominujący – jest to jedna z form współsponsoringu, polegająca na dominującej roli jednego ze sponsorów w stosunku do innych. Jest to warunkowane wkładem finansowym lub rzeczowym,

4) Sponsoring wielopodmiotowy – sytuacja, w której zarówno po stronie sponsorującej jak i sponsorowanej występuję mnogość podmiotów.

Ostatni typ klasyfikacji różnicuje sponsoring pod względem kryterium przedmiotowego:

1) Sponsoring pieniężny – świadczenia mają charakter finansowy,

2) Sponsoring rzeczowy – świadczenia mają charakter przedmiotowy,

3)Sponsoring usługowy – polega na zapewnieniu przez podmiot sponsorujący wykwalifikowanego personelu lub organizacji i administrowaniu projektu we własnym zakresie.

 

Dodaj Komentarz